انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
اعضای محترم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران محققین و همکاران گرامی فراخوان کتب تالیفی و مقالات ارزشمند

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 
اعضای محترم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
محققین و همکاران گرامی


 
       با احترام  به استحضار می رساند که انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در نظر دارد کتب تالیفی و مقالات ارزشمند و اثرگذار اساتید و محققین محترم ایمونولوژی را در سایت رسمی این انجمن به علاقمندان علم ایمونولوژی معرفی نماید.
لذا از کلیه محققین و مؤلفین این رشته پویا خواهشمند است که عنوان کتب شاخص تالیفی 5 سال گذشته (مرتبط با ایمونولوژی  و آلرژی) یا مقالات تالیفی شاخص سال های 2018 و 2019 (با IF بالاتر از 5) خویش را به ایمیل ذیل ارسال نمایند.
 
Email: infoisiaonline.org
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.105.fa
برگشت به اصل مطلب