انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اطلاعات ثبت نام
عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت عضویت در انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران فرم ثبت نام را تکمیل نموده و جهت پرداخت حق عضویت با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید. پس از پرداخت حق عضویت، کارت عضویت با پست ارسال خواهد شد.
ایمونولوژیست های زیر ٤٠ سال می توانند پس از عضویت در انجمن، با تکمیل فرم عضویت ایمونولوژیست های جوان به عضویت این گروه نیز درآیند.
عضویت در انجمن مزایای متعددی از جمله مشارکت در فعالیتهای صنفی و گروهی، استفاده از تخفیف در ثبت نام کنگره ها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های بازآموزی که توسط انجمن برگزار می شوند، استفاده از تسهیلات شرکت در کنگره های بین المللی و غیره خواهد داشت. 
  •  درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٠٢٠٩١٦ تماس حاصل فرمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.181.20.fa
برگشت به اصل مطلب