انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اطلاعات ثبت نام
نشانی و تلفن ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 

آدرس:  تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه دانش ثانی، بعد از تقاطع صالحی، پلاک ۱۵، واحد ۲ 

تلفن تماس: ۸۸۰۲۰۹۱۶ - ۸۸۶۳۱۸۲۶ - ۰۲۱ایمیل: Infoisiaonline.org

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.68.36.fa
برگشت به اصل مطلب