- صنفی
گروه برگزیده انجمن در آذر ماه ٩٥

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | 

گروه برگزیده انجمن در آذر ماه ٩٥
با توجه به انتخاب مطالب مناسب و ارایه منظم مطالب، گروه علمی کمیته وبسایت و اطلاع رسانی انجمن به عنوان گروه برگزیده در آذر ماه ٩٥ معرفی می گردند. با تشکر از اعضای ساعی این گروه، برایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.48.fa
برگشت به اصل مطلب