انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران برگزار می کند مسابقه علمی به مناسبت روز جهانی ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/9 | 
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران برگزار می کند

مسابقه علمی به مناسبت روز جهانی ایمونولوژی
 
دانلود فایل سوال مسابقهجهت شرکت در مسابقه تا ۱۵ اردیبهشت فایل پاسخ خود را به آدرس ایمیل isia.cometitionyahoo.com ارسال بفرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.134.fa
برگشت به اصل مطلب