انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
بزرگداشت روز ایمونولوژی بزرگداشت روز ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/8 | 
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران برگزار می کند:
 
مراسم بزرگداشت روز ایمونولوژی
لینک برنامه در نرم افزار زوم:
Join Zoom Meeting
https://us۰۲web.zoom.us/j/۸۹۶۶۶۶۱۶۴۱۵?pwd=UzFqbmdUalN۱VTUrMVZyZU۵Dak۱udz۰۹

Meeting ID:  ۸۹۶۶۶۶۱۶۴۱۵
Passcode:  ۶۰۰۶۰۰

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.132.fa
برگشت به اصل مطلب