انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد. جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ با حضور اساتید محترم ویروس شناسی و صاحب نظران مربوطه، رییس و معاونین محترم آزمایشگاه مرجع سلامت، رئیس اداره امور آزمایشگاهها و رئیس محترم اداره تجهیزات پزشکی، مسولین انجمن های ویروس شناسی، ایمونولوژی و آلرژی ایران، مدیران و مسئولین آزمایشگاههای بیمارستانهای بزرگ و آزمایشگاههای خصوصی، متخصصین بیماری های عفونی در تاریخ یکشنبه ۲۰ بهمن ماه در سالن جلسات نظام پزشکی ایران برگزار گردید. 


دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر در مورد دستورالعمل مراقبت کرونا ویروس جدید با تاکید بربخش آزمایشگاه.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.117.fa
برگشت به اصل مطلب