انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
سمپوزیوم Immunoregulation مرکز تحقیقات تنظیم ایمنی دانشگاه شاهد سمپوزیوم Immunoregulation

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 
سمپوزیوم  Immunoregulation در مرکز تحقیقات تنظیم ایمنی دانشگاه شاهد  در تاریخ 3 بهمن 98 برگزار گردید.

ضمنا در حاشیه این سمپوزیوم جلسه دانشجویان دکترای ایمونولوژی در جلسه  با اعضای هیئت مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اعضای هیئت بورد ایمونولوژی برگزار گردید. ضمنا مقرر شد مباحث و پیشنهادات دانشجویان در جلسات آتی انجمن بررسی و پیگیری شود و نمایندگان دانشجویان هم در جلسات انجمن حضور داشته باشند.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.114.fa
برگشت به اصل مطلب