انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- اخبار انجمن
شانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ یکشنبه هشتم دی ماه ۹۸ برگزار گردید. شانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
شانزدهمین جلسه ماهانه هیات مدیره انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ  یکشنبه هشتم دی ماه ۹۸ برگزار گردید. 
در این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره انجمن موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
  1. گزارش پنل ایمونولوژی در کنگره آزمایشگاه و بالین
  2. گزارش اردوی قم و کاشان
  3. بحث و تبادل نظر در مورد سمپوزیون بهمن ماه ایمونولوژی
  4. بررسی آخرین وضعیت دوره تکمیلی
  5. بررس درخواست راه اندازی دوره فلوشیپ ایمونولوژِ بالینی برای پزشکان با مدرک PhD ایمونولوژی
  6. بحث و تبادل نظر در مورد جلسه هیات مدیره انجمن با وزیر بهداشت
  7. سایر اخبار و امور جاری
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.66.112.fa
برگشت به اصل مطلب