انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- وظایف و اهداف
وظایف و اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴ | 
  1. سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ انجمن به‌ مخاطبین
  2.  فراهم نمودن زمینه مشارکت و تعامل مخاطبین در داخل انجمن و فرا انجمن
  3. بیان و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در انجمن
  4.  پاسخگویی به انتقادات وشبهات مطروحه در رسانه ها، جامعه و همچنین در داخل انجمن درباره عملکرد انجمن 
  5.  بررسی بازخورد اقدامات و فعالیت های انجمن در جامعه و انتقال آن به مدیران
  6.  فراهم نمودن زمینه لازم برای ایجاد رضایت در مخاطبین
  7. اطلاع رسانی رویدادها علمی و مناسبتی به مخاطبین
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.219.86.fa
برگشت به اصل مطلب