انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- سمینارها و کنگره ها
IUIS برگزار می کند هفدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی ۲۰۱۹- پکن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/7 | 

هفدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ در پکن توسط IUIS برگزار می گردد.

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 12 آوریل 2019

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه نمایید
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.191.77.fa
برگشت به اصل مطلب