انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- سمینارها و کنگره ها
همایش انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین نشست کمیته جوانان و اشتغال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند همایش انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین نشست کمیته جوانان و اشتغال درتاریخ 20 آبانماه ۱۳۹۵، ساعت:۱۲ـ۹، در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران ، برگزار خواهد شد.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.191.33.fa
برگشت به اصل مطلب