انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- سمینارها و کنگره ها
نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/11 | 

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان درتاریخ ۳  الی  ۶  اسفندماه ماه ۱۳۹۵، در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی ره، برگزار خواهد شد.

 AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.191.25.fa
برگشت به اصل مطلب