انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- سمینارها و کنگره ها
سمینار واکنش های ایمنی به غذاها، از پایه تا بالین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE 

 برگزارکنندگان

محورهای همایش
 • گروه ایمونولوژی،  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 • گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی، بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
 • گروه گوارش و کبد، بیمارستان کودکان مفید
 • مرکز تحقیقات عفونی اطفال
 • اتحادیه بین المللی انجمن های ایمونولوژی IUIS
 • انجمن آسم و آلرژی ایران
 • انجمن علمی گوارش و کبد ایران 
 • IgE mediated food Allergies

 • Cell mediated food Allergies

 • Eosinophilic Gastrointestinal Disorders

 • Gastroesophageal reflux disease
 • Celiac disease


 

 • دبیر علمی: دکتر مهرناز مصداقی
 • دبیر اجرایی: دکتر دلارا بابایی
 • رییس سمینار: دکتر سعید نمکی

مهمانان ویژه:

AWT IMAGE

Dr. Birgit Linhart
 
AWT IMAGE

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، گروه ایمونولوژی و آلرژی
تلفن تماس: ۲۶۴۱۴۳۵۲-۰۲۱ و ، Email:foodallergy.seminaryahoo.com ۰۹۱۹۳۷۰۲۸۶۲

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.191.12.fa
برگشت به اصل مطلب