انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- سمینارها و کنگره ها
دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ 21 الی 23 آذر ماه برگزار می گردد دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/7 | 

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین از تمامی اساتید فرهیخته، دانشمندان و دانشجویان مقاطع و حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی پزشکی دعوت می نماید، مقالات حاوی دستاوردها و مطالب اصیل و بدیع خود را برای کنگره ارسال فرمایید.

تاریخ برگزاری: 21 تا 23 آذر ماه 98

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 98


محورهای کنگره:
مقالات در تمامی محورهای آزمایشگاه، از جمله:

 •  ایمنی شناسی پزشکی
 • بیوشیمی بالینی
 • میکروب شناسی پزشکی
 • هماتولوژی
 • قارچ شناسی پزشکی
 • انگل شناسی پزشکی
 • باکتری شناسی پزشکی
 • ویروس شناسی
 • ژنتیک‌پزشکی
 • فیزیولوژی و‌فارماکولوژی
 • سم شناسی
 • فیزیک‌پزشکی
 • و ...

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران:
http://isiaonline.org/find.php?item=1.191.106.fa
برگشت به اصل مطلب