رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

ما در شبکه های اجتماعی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

کروناویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که در راسته ی Nidovirals قرار می گیرند. ویروس شناسی کرونا ویروس ها

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
ویروس شناسی کرونا ویروس ها
 
 
 
کروناویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که در راسته ی Nidovirals قرار می گیرند. به علت داشتن mRNA های در هم پیچیده در این خانواده از ویروس ها لفظ Nido=nest به معنی تو در تو (همانند تور) استفاده می شود. زیرخانواده ی کرونا ویروس به 4 دسته طبقه بندی می شوند: آلفا، بتا، گاما و دلتا.
کرونا ویروس های انسانی ( H-COVs ) در 2 گروه از این طبقه بندی قرار می گیرند: گروه آلفا شامل : H-COV-229E  و HCOV-NL63 .
گروه بتا شامل: HCOV-HKU1  ، HCOV-OC43،  سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-COV)  و سندرم حاد تنفسی شدید (SARS-COV)  می باشد.
 
اجزای ویروس:
کرونا ویروس ها، ویروس هایی با اندازه متوسط، پوشش دار و RNA دار تک رشته (رشته مثبت)  هستند که نام گذاری آنها بخاطر شکل مشابه تاج در زیر میکروسکپ الکترونی می باشد. این ویروس ها بزرگترین ژنوم از نوع RNA با طول 27 تا 32 کیلوباز را در بین ویروس ها دارند و اندازه ویروس حدود 120 نانومتر می باشد.
 

 
غشای این ویروس ها مشتق شده از میزبان است و دارای گلیکوپروتئین هایی می باشد که همانند میخ (spike) روی آن قرار گرفته اند و و ژنوم را احاطه کرده است که آن هم در نوکلئوکپسید محصور می باشد که در حالت غیرفعال به صورت مارپیچ قرار می گیرد اما در حالت فعال ویروس شکل کروی پیدا می کند.
تکثیر RNA ویروس در سیتوپلاسم میزبان با مکانیسم منحصر به فردی اتفاق می افتد که در آن RNA پلیمراز میزبان به توالی هدف در ویروس متصل شده و سپس جدا می شود و مجدد به چندین مکان مختلف متصل می شود که این عمل باعث ساخت شبکه ی در هم پیچیده ای از mRNA با انتهای 3 می گردد.
ژنوم ویروس 4 یا 5 پروتئین ساختاری را کد می کند که عبارتند از
N، M، S، HE و E.
HCOV-299E، HCOV-NL63 و SARS دارای 4 ژن می باشند که پروتئین های N، M، S و E را کد می کنند در حالی که  HCOV-OC43  و  HCOV-HKU1 دارای ژن کد کننده  پروتئین  HE نیز می باشند.
 
  • پروتئین Spike  (S) از پوشش ویروس بیرون زده است و شکل شبیه تاج را ایجاد می کند. این قسمت بسیار گلیکوزیله است و هموترایمری را تشکیل می دهد که اتصال به غشای میزبان را وساطت می کند. آنتی ژن های اصلی محرک خنثی سازی آنتی بادی و همچنین نقاط هدف لنفوسیت های کشنده روی پروتئین S قرار دارد.
 
  • پروتئین M  (پروتئین غشایی) دارای دمین  انتهای N می باشد که روی سطح خارجی پوشش ویروس قرار گرفته و 3 بار دور پوشش تاب خورده است به طوری که انتهای  C بلند آن داخل پوشش قرار می گیرد. این پروتئین نقش مهمی در گردهمایی قطعات مختلف ویروس بازی می کند.
 
  • پروتئین نوکلئوکپسید (N) در ارتباط با ژنوم  RNAبرای تشکیل نوکلئوکپسید می باشد. این پروتئین احتمالا در تنظیم ساخت RNA ویروس دخالت دارد و با پروتئینM  هنگام جوانه زدن ویروس همکاری می کند. مناطق شناسایی لنفوسیت های T کشنده نیز روی این پروتئین مشخص شده اند.
 
  • گلیکوپروتئین هماگلوتینین استراز (HE) تنها در نوع بتا از کروناویروس ها (HCOV-OC43,HKU1) یافت می شود.  بخش هماگلوتینین به نورامینیک اسید روی سطح میزبان متصل می شود و استراز گروه های استیل را از نورامینیک اسید جدا می کند. ژن های HE کروناویروس دارای هومولوژی در توالی همین ژن در آنفولانزا نوع  C می باشند که نشان دهنده نوترکیبی بین این دو ویروس است.
 
  • پروتئین کوچک پوشش (E) قسمت انتهای C خود را داخل پوشش قرار داده و سپس دور پوشش تاب می خورد و انتهای    Nخود را نیز داخل پوشش قرار می دهد. عملکرد آن شناخته شده نیست اما در ویروس SARS-COV این پروتئین همراه با پروتئین  M و N برای تشکیل ساختار ویروسی و آزادسازی آن نقش مهمی دارد.
 
سروتایپ های ویروس:
کروناویروس ها در بین پستانداران و پرندگان شایع هستند و خفاش ها بعنوان میزبان بسیاری از ژنوتایپ های آنها می باشند. کروناویروس های حیوانی و انسانی در 4 گروه مختلف قرار می گیرند. پنج سروتایپ کرونا ویروس  non-SARSبیماری زا در انسان شناخته شده است : HCOV-229E,HCOV-NL63,HCOV-HKU1  و کرونا ویروس MERS-COV که در 2012 ظهور کرد.
  • آلفاکرونا ویروس ها دارای دو گونه ی بیماری زای انسانی هستند: HCOV-229E  و HCOV-NL63. HCOV-229E ، شبیه بسیاری از آلفاکرونا ویروس های حیوانی آمینوپپتیداز N(APN) را به عنوان رسپتور اصلی خود می سازند. برخلاف این  HCOV-NL63  شبیه SARS-COV (بتا کرونا ویروس) از آنزیم angiotensin-converting (ACE) استفاده می کند. آلفاکرونا ویروس های مهم حیوانی قابل انتقال از مسیرگوارشی خوک ها و عامل عفونت پریتونیت در گربه سانان می باشند. چندین کروناویروس خفاش هم در بین آلفاکرونا ویروس ها وجود دارد.
  • دو نوع از گونه های non-SARS از بتاکروناویروس ها (HCOV-OC43 و HCOV-HKU1) دارای فعالیت هماگلوتینین استراز هستند و احتمالا از سیالیک اسید به عنوان رسپتور استفاده می کنند. این دسته همچنین شامل چندین ویروس خفاش است: (MERS-COV و SARS-COV) با این حال از نظر ژنتیکی با دوتای دیگر یعنی HCOV-OC43  و HCOV-HKU1  مقداری فاصله دارند. بتاکروناویروس های مهم حیوانی شامل ویروس هپاتیت موشی است که یک مدل آزمایشگاهی برای هر دو ویروس هپاتیت و بیماری دمیلینه شدن دستگاه عصبی مرکزی است و همچنین کرونا ویروس گاو که عامل ایجاد اسهال در گوساله می باشد. کرونا ویروس گاوی به HCOV-OC43 شباهت بسیار دارد به طوریکه هردو ویروس را در یک گونه به نام "بتاکروناویروس 1" قرار داده اند.
تعیین توالی کل ژنوم و بررسی های فیلوژنیک نشان می دهد که کورونا ویروس عامل COVID-19  یک بتا کروناویروس است و در زیرجنس مشابه  اما جد متفاوت با ویروس SARS قرار دارد (همانند بسیاری از بتاکروناویروس ها). ساختار مکان ژنی متصل شونده به رسپتور بسیار شبیه این ساختار در SARS می باشد و این ویروسها از گیرنده ی یکسانی (ACE2) برای ورود به سلول استفاده می کنند. اینکه COVID-19  بطور مستقیم از خفاش منتقل می شود یا مکانیسم دیگری دارد ناشناخته مانده است.
  • گاما کرونا ویروس ها شامل کروناویروس های اولیه مرغی هستند و بیشترین نوع آن ویروس عامل برونشیت در مرغ ها است. این ویروس ها پاتوژن های مهم دامپزشکی هستند که عامل بیماری تنفسی و مجاری هوایی در مرغ هاست.
  • دلتا کرونا ویروس ها شامل کرونا ویروس های تازه کشف شده در چندین گونه از پرندگان آوازخوان می باشند.
 
هیچ کدام از کرونا ویروس های انسانی که از جامعه گرفته شده اند در محیط کشت بافت به راحتی تکثیر نمی شوند و اخیرا این موضوع مطالعه در مورد آنها را دشوار کرده است. هردو ویروس HCOV-229E  و HCOV-OC43 در ده ی 1960 کشف شده اند و مطالعات در دهه های 1970 و 1980 آنها را عامل یک سوم عفونت های مجاری هوایی فوقانی در هنگام زمستان و 5 تا 10 درصد علل تمامی سرماخوردگی های بزرگسالان و تعدادی از بیماری های خفیف تر در کودکان نشان دادند. تا زمان شیوع SARS در 2002 و پیشرفت روش های مولکولی در مورد این ویروس ها اطلاعات اندکی وجود داشت. سپس HCOV-NL63  و HCOV-HKU1  به سرعت کشف شدند و نشان داده شد که گستردگی جهانی دارند. در سال 2012 MERS در خاور میانه شیوع پیدا کرد و در سپتامبر 2019 جهان شاهد ویروسی واگیردارتر به نام COVID-19  شد.
مطالعه اخیر که اهمیت دو نوع از کووید-19 را پیشنهاد دادند مورد انتقاد قرار گرفت.
در بررسی فیلوژنیک 103 سویه SARS-COV-2 از چین دو نوع مختلف از آن شناسایی شده است: نوع L  که 70 درصد این سویه را تشکیل داده است و نوع S  که 30 درصد بقیه را شامل می شود. نوع L در روزهای اول اپیدمی در چین شایع شد اما در خارج از ووهان میزان کمی به خود اختصاص داد. لیکن تفسیر پیچیدگی های کلینیکی این یافته ها قابل اطمینان نیستند. نتایج این مطالعه بخاطر ضعف متدولوژی، توسط بعضی از محققان مورد انتقاد قرار گرفت و به نظر می رسد قابل اعتماد نیست.
 
سرعت جهش ویروس:
بنظر می رسد سالیانه حدود 24 جهش در ویروس کرونا رخ می دهد و میزان 2 جهش در هر ماه شبیه سایر RNA  ویروس ها مثل آنفولانزاست. این نوع از کرونا ویروس دارای ژنوم بلندتری نسبت به آنفولانزاست بنابراین نسبت تعداد جهش ها به تعداد بازهای قابل جهش کمتراست. لیکن هیچ کدام از جهش های COVID-19 به اندازه ی جهشی که در پروتئین Spike (عامل اتصال ویروس به سلول میزبان) ایجاد می شود برای تولید واکسن مهم نیست.
 
تاثیر جهش:
میزان جهش همانطور است که انتظار می رود. جهش به طور رندوم و به شکل قسمتی از چرخه ی زندگی رخ می دهد. بعضی از جهش ها ویروس را از بین می برند و برخی دیگر برای آن مفید هستند و ما به دنبال این اثر از جهش هستیم ولی تا الان شواهد کافی برای تکامل سازگارانه وجود ندارد که این موضوع با سایر شیوع های مشاهده شده مانند ابولا نیز همخوانی دارد.


گرد آوری و نگارش: نگار دهکردی و صادق پایداری دانشجویان کارشناسی ارشدhttp://terminals.tabriz.ir/uploads/47/ArchivePicture/429.jpg بیوتکنولوژhttp://terminals.tabriz.ir/uploads/47/ArchivePicture/429.jpgی
«ما کرونا را شکست می دهیم»

کلیدواژه ها: کرونا ویروس |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5044 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Society for Immunology and Allergy

Designed & Developed by : Yektaweb